Obchodní společnost GOLDEN WAY spol. s r.o., IČ 615 09 361 se sídlem – Dominikánská 7, Plzeň 301 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, č. vl. 10102

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti GOLDEN WAY spol. s r.o., IČ 615 09 361 se sídlem – Dominikánská 7, Plzeň (dále jen prodávající) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.koreni.cz.

1.2

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Prodávající je povinen přiložit tyto obchodní podmínky v textové podobě k potvrzení závazné objednávky zasílané kupujícímu v elektronické podobě. Změní-li se po té znění obchodních podmínek, platí pro uzavřenou kupní smlouvu obchodní podmínky ve znění účinném ke dni vytvoření objednávky kupujícím, ledaže by se strany dohodly dodatečně písemně jinak.

II. Spotřebitelská ustanovení

2.1

Veškerá ustanovení čl. II těchto obchodních podmínek se vztahují na kupní smlouvy uzavřené tzv. distančním způsobem ve smyslu ust. § 1820 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ) a aplikují se pouze na případy, kdy kupující je spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ, tj. je-li osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá předmětnou kupní smlouvu s prodávajícím, jakožto podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.2

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Prodávající neúčtuje žádné zvýšené poplatky za prostředky komunikace na dálku, zejména u telefonní linky či internetového připojení prodávajícího. Veškeré tyto prostředky komunikace na dálku jsou zpoplatněny základní sazbou dle příslušného tarifu operátora, jehož služby kupující čerpá. Toto ujednání se nevztahuje na podmínky smluvní přepravy.

2.3

Prodávající nepožaduje na kupujícím platbu žádné zálohy či obdobné platby. Platba kupujícího převodem na účet prodávajícího před odesláním zboží kupujícímu pro tyto účely není zálohou, ale platbou kupní ceny.

2.4

Prodávající neuzavírá kupní smlouvy s opakovaným plněním ani na dobu neurčitou.

2.5

Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů, která v daném případě běží ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě, že by předmětem kupní smlouvy byl prodej zboží po částech, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

K odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář umístěný na internetových stránkách prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení v písemné formě prodávajícímu. Prodávající je v takovém případě povinen v textové podobě potvrdit kupujícímu bezodkladně přijetí tohoto odstoupení.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, předat prodávajícímu zboží, které od prodávajícího obdržel.

Náklady na odeslání zboží prodávajícímu nese v takovém případě kupující, to platí i tehdy, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od kupujícího na základě takové smlouvy přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě odstoupení od smlouvy není prodávající povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li předmětem dodávky koření v uzavřeném sáčku či skleněné nádobě, pakliže kupující sáček či nádobu otevřel a z hygienických důvodů není možné zboží vrátit.

2.6

Prodávající neprovozuje žádný systém pro mimosoudní urovnávání stížností kupujících, kupující má právo se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2.7

Podá-li kupující objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je prodávající povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení, současně je v takovém případě prodávající povinen zaslat kupujícímu elektronicky tyto obchodní podmínky v textové podobě.

2.8

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

III. Dodací a platební podmínky

3.1

Ceník přepravy –

Doručení Platba Zpracování Doručení Cena  
Česká pošta Dobírkou 2 pracovní dny
od objednání
1 pracovní den

119 Kč

Česká pošta Převodem na účet do 1500,- Kč 2 pracovní dny
od doručení platby na účet
1 pracovní den

69 Kč

Česká pošta Kartou online do 1500,- Kč 2 pracovní dny
od uhrazení objednávky
1 pracovní den

69 Kč

Česká pošta Převodem na účet nad 1500,- Kč 2 pracovní dny
od doručení platby na účet
1 pracovní den

zdarma

Česká pošta Kartou online nad 1500,- Kč 2 pracovní dny
od uhrazení objednávky
1 pracovní den

zdarma

Česká pošta Dobírkou nad 1500,- Kč 2 pracovní dny
od uhrazení objednávky
1 pracovní den

50 Kč

GLS Slovensko Kartou online do 1500,- Kč 2 pracovní dny
od uhrazení objednávky
4 pracovní dny

179 Kč

GLS Slovensko Kartou online nad 1500,- Kč 2 pracovní dny
od uhrazení objednávky
4 pracovní dny

zdarma

GLS (pouze ČR) Dobírkou do 1500,- Kč 2 pracovní dny
od objednání
1 pracovní den

149 Kč

GLS (pouze ČR) Převodem na účet do 1500,- Kč 2 pracovní dny
od doručení platby na účet
1 pracovní den

99 Kč

GLS (pouze ČR) Kartou online do 1500,- Kč 2 pracovní dny
od uhrazení objednávky
1 pracovní den

99 Kč

GLS (pouze ČR) Převodem na účet nad 1500,- Kč 2 pracovní dny
od doručení platby na účet
1 pracovní den

zdarma

GLS (pouze ČR) Kartou online nad 1500,- Kč 2 pracovní dny
od uhrazení objednávky
1 pracovní den

zdarma

GLS (pouze ČR) Dobírkou nad 1500,- Kč 2 pracovní dny
od uhrazení objednávky
1 pracovní den

50 Kč

PPL (pouze ČR) Dobírkou do 1500,- Kč 2 pracovní dny
od objednání
1 pracovní den

149 Kč

PPL (pouze ČR) Převodem na účet do 1500,- Kč 2 pracovní dny
od doručení platby na účet
1 pracovní den

99 Kč

PPL (pouze ČR) Kartou online do 1500,- Kč 2 pracovní dny
od uhrazení objednávky
1 pracovní den

99 Kč

PPL (pouze ČR) Převodem na účet nad 1500,- Kč 2 pracovní dny
od doručení platby na účet
1 pracovní den

zdarma

PPL (pouze ČR) Kartou online nad 1500,- Kč 2 pracovní dny
od uhrazení objednávky
1 pracovní den

zdarma

PPL (pouze ČR) Dobírkou nad 1500,- Kč 2 pracovní dny
od uhrazení objednávky
1 pracovní den

50 Kč

Osobní odběr v Plzni
Min. objednávka 100 Kč
Při osobním odběru zboží nad 100,- Kč 2 pracovní dny
od objednání
-

zdarma

Osobní odběr v Plzni
Min. objednávka 100 Kč
Kartou online nad 100,- Kč 2 pracovní dny
od uhrazení objednávky
-

zdarma

Osobní odběr v Plzni
Min. objednávka 100 Kč
Převodem na účet nad 100,- Kč 2 pracovní dny
od doručení platby na účet
-

zdarma

Osobní odběr v Mladé Boleslavi
Min. objednávka 100 Kč
Kartou online nad 100,- Kč 1 - 4 pracovní dny
od uhrazení objednávky
-

zdarma

Osobní odběr v Mladé Boleslavi
Min. objednávka 100 Kč
Převodem na účet nad 100,- Kč 1 - 4 pracovní dny
od doručení platby na účet
-

zdarma

Balné je v ceně přepravy a není účtováno.

3.2

Ceny zboží a přepravy jsou stanoveny v korunách českých a jejich výše je rozhodná k okamžiku vytvoření objednávky kupujícím. Nepřevezme-li kupující zboží zasílané na dobírku a zboží se z takového důvodu vrátí zpět prodávajícímu, je kupující povinen nahradit prodávajícímu vzniklou škodu spočívající v nákladech na dopravu, prodávající je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

3.3

Platby kartou a platby převodem za objednávky na e - shopu www.koreni.cz probíhají přes platební bránu GoPay

3.4

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Za zboží zaslané přepravní společností se faktura zasílá pouze elektronicky.

IV. Práva z vadného plnění

4.1

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Kupujícímu nepřísluší uplatnit právo z vady, pakliže nedodržel podmínky pro skladování a nebylo-li potravinářské zboží otevřeno s výjimkou případů, kdy otevření je nezbytné pro zjištění vady.

4.2

Kupující je povinen si zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí, aby zjistil případné vady zboží. Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží v okamžiku, kdy ji kupující převezme, byť se projeví až později. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí zboží.

4.3

Zjistí-li kupující vadu, je povinen informovat bez zbytečného odkladu prodávajícího, a to telefonicky, e-mailem či osobně. Současně s touto informací nebo bez zbytečného odkladu poté je kupující povinen zaslat nebo předložit prodávajícímu reklamované zboží k posouzení reklamace. Reklamace bude vyřízena bezodkladně, nejdéle do 30-ti dnů od vytknutí vady. Kupující je zároveň povinen sdělit prodávajícímu, jaký způsob vyřízení reklamace kupující zvolil – tj. dodání nového zboží bez vady, slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy, event. opravu zboží, připouští-li to jeho povaha.

V. Skladovací podmínky koření

5.1

Prodávající dodává koření v papírovém sáčku, skleněné kořence o různých velikostech či tzv. gastrosáčku. Papírové sáčky jsou určené pouze pro přepravu a krátkodobé skladování. Nejdéle přípustná doba skladování koření v papírovém sáčku je 3 měsíce. Nejdéle přípustná doba skladování koření ve skleněné kořence, gastrosáčku či jiné neprodyšně uzavíratelné nádobě se řídí datem spotřeby. Koření není vhodné skladovat v otevřených nádobách a na přímém slunečním světle.

VI. Ukládání cookies

6.1

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho prohlížeče stejně tak jako s použitím marketingových měřících kódů a cookies třetích stran za účelem měření a anonymizované marketingové komunikace skrz reklamní sítě. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies do prohlížeče kupujícího, může kupující souhlas k ukládání cookies z k doméně koreni.cz podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Veškerá práva a povinnosti stran těchto obchodních podmínkách výslovně neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7.2

Potvrzením objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího uděluje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných při objednávce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje o kupujícím jsou použity výlučně pro komunikaci s kupujícím, k odeslání objednaného zboží a budou předány zákazníkem vybranému přepravci pro účely informování o doručení zásilky.

7.3

Potvrzením objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího potvrzuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se tím okamžikem stávají součástí kupní smlouvy.

7.4

Kupující bere na vědomí, že logo „Koření od Antonína“ je chráněno ochrannou známkou č. 224966 pod sp. zn. 138508, jejímž vlastníkem je prodávající. Současně bere kupující na vědomí, že sáček na koření od Antonína logo je chráněn průmyslovým vzorem č. 36317, jehož vlastníkem je prodávající.

7.5

Prodávající přeje kupujícímu příjemný nákup.

Váš nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Koření do něj můžete přidat v sekci e-shop
Mezisoučet
0 Kč
Nákupní košík